Родопи

Snimka ot Rodopi

Западни Родопи , язовир "Голям Беглик"


География Климат Хижи Снимки


bbb005.gif - 271 BytesГЕОГРАФИЯbbb005.gif - 271 BytesРодопите се намират в южната част на България. Простират се между Горнотракийската низина на север и Беломорската низина на юг. По-голямата част от планината се намира на територията на Р България, а по-малка - в Гърция. Площа и е 14737 кв.км. със средна надморска височина 785м. Морфографски планината се дели на Западни и Източни Родопи. Западните са по-високи, с типично планински релеф, докато Източните са хълмисти и сравнително по-ниски. Тук ще обърна внимание само на Западните Родопи.
Западните Родопи се ограничават на запад от долината на река Яденица, седловината Юндола (1375м.), Аврамова седловина (1295м.) и долината на река Дрещенец. На изток - от долината на река Скаличица, седловината Китката (35м.), долината на река Боровица, долината на река Върбица и седловината Три камъка (източно от Златоград). Средната надморска височина на Западните Родопи е 1150м. Те се характеризират с високи билни заравнености, дълбоки речни долини и обширни тектонски котловини. Десните притоци на Марица се врязват дълбоко в планината, което обуславя асиметричния и облик - дълги дялове и ридове на север, и къси, с незначителни размери на юг. Дълбоката долина на река Въча разделя Западните Родопи на две части (западна и източна).
ЗАПАДНА част - Велишко-Виденишкият дял - вододелно било между Марица и Места. Има посока северозапад-югоизток- от Аврамова седловина до границата с Гърция. Има дължина над 70км. с най-висок връх Сребрен (1901м.). Други известни върхове са Голяма Сюткя (2186м.), Черновец (1834м.) и Баташки снежник (2082м.). В този дял има малко хижи и слаба туристическа маркировка. Интересни обекти в тази част са: карстовия извор "Клептуза" във Велинград, язовирите "Доспат" , "Широка поляна" и "Голям Беглик", природния резерват "Кастраклии" до хижа "Орфей", Триградското и Буйновското ждрела, пещерите "Дяволското гърло" и "Ягодинска пещера". На изток след реките Девинска и Мугленска започва
ИЗТОЧНАТА част - състояща се от Периликския и Преспанския дялове. Периликския дял обхваща най-високата част от Родопите. От главното му било излизат четирите най-големи вододелни била в тази част на планината. Най-високия връх в този дял е Голям Перелик (2191м.), това е и най-високия връх в Родопите. В тази част има много повече хижи и туристически спални. Дялът обхваща Букова планина, Чернатица и Добростанския масив. Освен Голям Перелик други големи върхове са Голям Персенк (2093м.), Чаева чука (1826м.) и Снежанка (1926м.). На изток от седловината Рожен се издига Преспанския дял с най-висок връх Преспа (2001м.). Дялът обхваща Радюва планина, Крушовска планина, Градище планина, Гордюва чука, Новаковски балкан, Момчиловски рид, Кайнадински рид, Жълти дял и Устренски рид. Най-източните части на Преспанския дял нямат хижи и туристическа маркировка и не се посещават от туристи, но се отличават със специфична дива красота.bbb005.gif - 271 BytesКЛИМАТbbb005.gif - 271 Bytes Климата на Родопите е силно повлиян от близоста на Средиземно море и голямата широчина на планинската верига. Западните Родопи се характеризират с по-хладен планински климат, докато Източните имат по-сух и по-топъл климат. Западните Родопи се отводняват от реките Марица, Арда и Места и техните многобройни притоци. Максималните валежи тук са през месеците май и юни, а през зимата има дълбока снежна покривка. Характерно за зимния период е че валежите са обилни и има бързо натрупване на сняг. Най-благоприятно време за туризъм е лятото и началото на есента.

По-подробна информация за изходните пунктове на Западни Родопи можете да прочетете на страницата за
arrows_blue_005.gif - 185 Bytesмаршрутите.arrows_blue_004.gif - 185 Bytesbbb005.gif - 271 BytesХижи и туристически спални в Родопите:
1.Аида (760м.)
2.Атанас Спиридонов (680м.)
3.Тур.спалня гр.Асеновград (200м.)
4.Безово (1217м.)
5.Белите брези (952м.)
6.Боровица (358м.)
7.Бряновщица (930м.)
8.Тур.спалня гр.Батак (1036м.)
9.Тур.спалня с.Бачково (377м.)
10.Върховръх (1550м.)
11.Добра вода (736м.)
12.Здравец (1185м.)
13.Изгрев (1820м.)
14.Кабата (1650м.)
15.Кладова (1650м.)
16.Книжовник (245м.)
17.Ледницата (1720м.)
18.Ливадите (534м.)
19.Марциганица (1412м.)
20.Милеви скали (1497м.)
21.Млечино (650м.)
22.Момина сълза (612м.)
23.Момчил (340м.)
24.Момчил юнак (1750м.)
25.Тур.спалня с.Манастир (1450м.)
26.Орфей (1190м.)
27.Пашлийца (1610м.)
28.Персенк (1750м.)
29.Перелик (1960м.)
30.Тур.спалня гр.Перущица (205м.)
31.Преспа (1785м.)
32.Равно боре (1050м.)
33.Равнища (1242м.)
34.Родопски партизани (595м.)
35.Румен (1330м.)
36.Руен (1215м.)
37.Свобода (1823м.)
38.Свежест (450м.)
39.Сини връх (1050м.)
40.Тур.спалня с.Славейно (1050м.)
41.Скални мостове (1620м.)
42.Смолянски езера (1526м.)
43.Снежанка (518м.)
44.Студенец (1735м.)
45.Техеран (1710м.)
46.Тур.спалня Тешел (850м.)
47.Триградски скали (1250м.)
48.Тънково (550м.)
49.Устра (800м.)
50.Цепина (980м.)
51.Заслон Череша (1100м.)
52.Чернатица (1335м.)
53.Чурен (1450м.)
54.Чудните мостове (1450м.)
55.Юндола (1375м.)
Подробна информация за хижите и заслоните, както и изходни пунктове за тях можете на намерите
arrows_blue_005.gif - 185 Bytesтук на страницатаarrows_blue_004.gif - 185 Bytes за хижите в Родопите.

Назад