Рила планина

Snimka ot Rila
Местноста "Тиха Рила" , поглед към долината на Рилска река


География Климат Хижи Снимки


bbb005.gif - 271 BytesГЕОГРАФИЯbbb005.gif - 271 BytesРила планина се издига в югозападната част на страната. На юг тя се ограничава от Пирин чрез живописната седловина "Предела" (1142м.), на север е свързана с Верила чрез Клисурската седловина. На запад се ограничава от долината на река Струма, на североизток се разделя от Средна гора чрез долината на река Марица и на югоизток от Западни Родопи чрез Аврамовата седловина. Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Площта и е около 2396кв. км. Планината се дели на четири основни дяла: Източен, Среден, Югозападен и Северозападен. Източна Рила се простира между реката Бели Искър и Аврамовата седловина. Това е най-високата част на планината с връх Мусала (2925м.). Средна Рила се намира между реките Леви Искър и Бели Искър. Това е часта с най-голяма средна надморска височина и подчертан алпийски характер. Тук най-високия връх е връх Черна поляна (2716м.). Югозападна Рила се простира между Илйна река, Струма и седловината Предела. Най-високия и връх е Царев връх (2375м.). По-специално внимание трябва да се отдели на Северозападна Рила. Тя се простира между Рилска река и Клисурската седловина. Това е може би най-посещаваната част от планината. Тук се намира циркусът с прочутите седем рилски езера. Езерата Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното са разположени в циркуса с разлика около 400м. - от 2535м. за най-горното (Сълзата) до 2095м. за най-долното (Долното ез.). През летните месеци допълнителен колорит в района на езерата внасят многобройните симпатизанти и съмишленици на Бялото братство от страната и чужбина. Тук на височина около 2300м. Братството прекарва близо 30 дни през август в съзерцание на природата, самовглъбяване и стремеж за осъществяване на връзка с космическите сили. В Северозападна Рила се намира и прочутия Рилски манастир. Множеството хижи и удобните изходни пунктове, допринасят допълнително за развитието на туризма в тази част. По-подробна информация за изходните пунктове можете да прочетете на страницата за
arrows_blue_005.gif - 185 Bytesмаршрутите.arrows_blue_004.gif - 185 Bytesbbb005.gif - 271 BytesКЛИМАТ bbb005.gif - 271 BytesКлимата в Рила се определя от географското и разположение - по южните склонове е преходно - средиземноморски, а по северните - умерено континентален. Във високите части е типично планински. През зимата най-дебела снежна покривка се задържа през месеците януари и февруари. През лятото най-удобните месеци за преходи са от юни до август. Септември е предимно дъждовен. Средни годишни температури: гр.Сапарева баня- 11гр.; връх Мусала - (-3)гр.


bbb005.gif - 271 BytesХижи и заслони в Рила:
1.Белмекен (2224м.)
2.Вада (1410м.)
3.Венетица (1400м.)
4.Гергиница (820м.)
5.Грънчар (2187м.)
6.Гургулица (1150м.)
7.Добърско (1750м.)
8.Еверест'84 (2709м.)
9.Елешница (865м.)
10.Заврачица (2178м.)
11.Иван Вазов (2300м.)
12.Кобилино бранище (2145м.)
13.Ледено езеро (2710м.)
14.Ловна (1654м.)
15.Мальовица (1960м.)
16.Марица (1900м.)
17.Македония (2166м.)
18.Мечит (1670м.)
19.Мусала (2389м.)
20.Отовица (1420м.)
21.Пионерска (1520м.)
22.Рилски езера (2150м.)
23.Рибни езера (2230м.)
24.Седемте езера (2196м.)
25.Семково (1750м.)
26.Скакавица (1876м.)
27.Страшното езеро (2465м.)
28.Трещеник (1764м.)
29.Хр.Смирненски (1860м.)
30.Чакалица (1850м.)
31.Чакър войвода (2000м.)
32.Шумнатица (1306м.)
Подробна информация за хижите и заслоните, както и изходни пунктове за тях можете на намерите arrows_blue_005.gif - 185 Bytesтук на страницатаarrows_blue_004.gif - 185 Bytes за хижите в Рила.Назад