Пирин планина

Pirin

Долното Василашко (Рибно) езеро и поглед към Тодорина порта


География Климат Хижи Снимки


bbb005.gif - 271 BytesГЕОГРАФИЯbbb005.gif - 271 BytesПирин планина се издига в западната част на Рило-Родопския масив, между долините на реките Струма и Места. На север тя се ограничава от Рила чрез живописната седловина "Предела" (1142м.), по която минава пътят от Симитли за Разлог и Банско. На юг Парилската седловина (1170м) отделя Пирин от планината Славянка. В Пирин са оформени три неравномерни по площ дяла - северен, среден и южен. Северния дял на Пирин се простира между седловината Предела на север и седловината Тодорова поляна (1883м.) на юг. На него се падат около74% от площа на планината. Този дял е събрал най-привлекателното от Пирин. Тук се намират и най-високите върхове- Вихрен (2914м.) и Кутело с височина 2908 метра. Върховете Кутело и Бански суходол (2884м.) са свързани помежду си с известната седловина "Кончето" с най-малка височина 2810 м. Среден Пирин е ограничен между седловините Тодорова поляна и Попови ливади. В този дял Пирин губи алпийския си характер. На този дял се падат около 6,7% от площа на планината. Най-високия връх на Среден Пирин е връх Орелек (2099м.) Южен Пирин се простира на юг от Попови ливади до Парилската седловина. Той е по-обширен от Среден Пирин, по-нисък и със заоблени форми. В северната му част се издигат най-високите върхове- Свещник(1975м.) и Муторок (1970м.). В интерес на истината трябва да се отбележи, че северен Пирин е най-посещаваната част от туристи, а среден Пирин е много по-слабо посещаван. Южен Пирин е на последно място по посещаемост. Моето мнение е, че всяка част е по своему красива и заслужава да се види, въпреки че един мой приятел казва: "Само в Северен Пирин можеш да видиш толкова много красоти събрани на толкова малко място". Изходни пунктове от север са седловината "Предела", от изток - Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев и от югозапад - Сандански и Мелник. По-подробна информация за изходните пунктове можете да прочетете на страницата за arrows_blue_005.gif - 185 Bytesмаршрутите.arrows_blue_004.gif - 185 Bytes
Национален парк "Пирин" е обявен през 1962 година, като първоначално се е казвал "Вихрен". Територията, която заема е около 40 000 ха. На територията на парка се намира един от най-старите резервати в България - резерватът "Баюви дупки - Джинджирица" обявен през 1934 година. В парка е забранено къмпирането, паленето на огън(с изключение на специално обозначените места), лова, риболова и брането на цветя. Националния парк "Пирин" е включен в Списъка на ООН за националните паркове и резервати и в Листата на обектите на световното културно и природно наследство.bbb005.gif - 271 BytesКЛИМАТbbb005.gif - 271 BytesКлимата в Пирин се формира под влияние на голямата надморска височина и от преобладаващия западен и югозападен пренос на големи въздушни маси. Голямата надморска височина оказва влияние и на валежите(около 75% от цялата площ на планината е на височина над 1000м), като през летния период облачността е предимно гръмотевично дъждовна, а зимно време поради ниската облачност се наблюдават ясни дни по високите части на планината. През зимата снежната покривка се задържа от 5 до 8 месеца, като най-дебела е през месеците февруари и март. Големите натрупвания на сняг по козирките на циркусите стават причина за падането на лавини. Средни годишни температури: гр.Сандански -13,3гр.; гр.Банско- 9гр.; хижа Вихрен - 3,7гр. През зимата най-благоприятни за походи са месеците януари и март, когато има повече ясни дни, а през летния сезон - месеците юли и август.


bbb005.gif - 271 BytesХижи и заслони в Пирин:
1.Безбог (2236м.)
2.Беговица /Каменица/(1750м.)
3.Бъндерица (1810м.)
4.Вихрен (1950м.)
5.Гоце Делчев (1412м.)
6.Демяница (1895м.)
7.заслон Казана (2445м.)
8.заслон Кончето (2760м.)
9.Малина (1550м.)
10.Пейо Яворов (1740м.)
11.Пирин (1640м.)
12.Предел (1050м.)
13.Попови ливади (1412м.)
14.Синаница (2190м.)
15.Загаза (1400м.)
16.заслон Спано поле (2050м.)
17.Тевно езеро (2512м.)
18.Яне Сандански (1230м.)
19.Тур.база Мочарата (1450м.)
Подробна информация за хижите и заслоните, както и изходни пунктове за тях можете на намерите arrows_blue_005.gif - 185 Bytes тук на страницатаarrows_blue_004.gif - 185 Bytes за хижите в Пирин.

Назад